اعتراض کردن تعداد دفعات بیمارستان بیمارستان

اعتراض کردن: تعداد دفعات بیمارستان بیمارستان پرستار بیماری بهداشتی پزشکی عفونت پزشکان درمانی انتقال

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی آبزیان دوسانتی ۲۳میلیون تن کربن را به اقیانوس انتقال یافته می کنند

نتایج یک بررسی تازه نشان می دهد یک آبزی کوچک دوسانتیمتری به نام کریل نقش مهمی در انتقال گاز کربن به عمق اقیانوس ها و تنظیم تناوب محیط زیست ایفا می کند.

آبزیان دوسانتی ۲۳میلیون تن کربن را به اقیانوس انتقال یافته می کنند

آبزیان دوسانتی ۲۳میلیون تن کربن را به اقیانوس انتقال یافته می کنند

عبارات مهم : تغذیه

نتایج یک بررسی تازه نشان می دهد یک آبزی کوچک دوسانتیمتری به نام کریل نقش مهمی در انتقال گاز کربن به عمق اقیانوس ها و تنظیم تناوب محیط زیست ایفا می کند.

به گزارش مهر به نقل از نیواطلس، کریل از جمله سخت پوستان است که ظاهری همچون میگو دارد و از جمله بی مهرگانی است که در آب های همه اقیانوس های دنیا یافت می شوند.

آبزیان دوسانتی ۲۳میلیون تن کربن را به اقیانوس انتقال یافته می کنند

کریل بخش مهمی از زنجیره غذایی را تشکیل می دهد و در نزدیکی پایین هرم غذایی واقع شده است است آیا که از فیتوپلانکتون ها تغذیه می کند و آن ها را به منبعی غذایی مناسب حال بسیاری از جانوران بزرگتر، که کریل منبع مهم تغذیه ارزش به شمار می رود، تبدیل می کند.

بر اساس تازه ترین پژوهش های انجام شده است در انگلیس این آبزی ریزنقش با حرکت به عمق اقیانوس ها و انتقال کربن به این بخش از دنیا نقش مهمی در متوازن نگهداشتن شرایط آب و هوایی دنیا ایفا می کند. در واقع حرکت سریع این موجود باعث می شود تا کربن موجود در اتمسفر زمین به عمق اقیانوس برسد.

نتایج یک بررسی تازه نشان می دهد یک آبزی کوچک دوسانتیمتری به نام کریل نقش مهمی در انتقال گاز کربن به عمق اقیانوس ها و تنظیم تناوب محیط زیست ایفا می کند.

در حال حاضر حدود ۴۰۰ میلیون تن کریل در اقیانوس های دنیا شناور هستند که یک منبع غذایی بسیار مهم جهت دیگر آبزیان و از جمله ماهی ها و پنگوئن ها و وال ها محسوب می شوند.

حرکت کریل ها در مسیرهای متفاوت در مجموع منجر به انتقال حدود ۲۳ میلیون تن گاز کربن در سال به زیر آب های اقیانوس می شود که معادل کل میزان گازهای گلخانه ای متصاعدشده در سال هست. در نتیجه مقابله با صید بی رویه این موجود بافایده به وسیله انسان ها اهمیت به سزایی دارد.

واژه های کلیدی: تغذیه | انتقال | میلیون | اقیانوس | جیره غذایی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz